Vi avser produkter som inte är bransch- eller verksamhetsspecifika: plattformar, utvecklingsverktyg och redigeringsprogram.

I Sverige är vi duktiga på att bygga system, som ekonomisystem eller inbyggda program i industrisystem. Men när det handlar om generell mjukvara tror vi inte att vi platsar.

Sverige lever på en god entreprenörstradition. Vi är vana vid att se åtminstone några varumärken inom våra starkaste branscher slå internationellt. Volvo, H&M och Ikea har banat väg.

Generell mjukvara, som vi är bra på, gömmer vi längst in i mörkret. Är tiden förbi då svenska produkter kunde och ville utmana utländska jättar?

Vi vet att det inte är så. Databashanteraren MySQL är ett gott exempel. Det går att utmana och ta marknadsandelar. Vi måste bara våga synas.

Vi vill att svenska producenter ska enas om en publik samlingsplats för utbyte av erfarenheter. Generell mjukvara ställer andra krav än specialiserade program och vi vill slippa se alla uppfinna hjulet om och om igen. Svenska generella mjukvaruprodukter finns - kom ut ur mörkret!

Dennis Zikovic
vd, Caleigo

Rickard Hansson
vd, Mindroute