Forrester Research har intervjuat utvecklare och administratörer på stora europeiska företag som använder öppen källkod.

Enligt Forresters efterforskningar började öppen källkods-projekten hos företagen med operativsystem och webbservrar. Men då projekten ofta tidigt blev framgångsrika ökade omfattningen till att även inefatta utvecklingsverktyg, infrastruktur som applikationsservrar och databaser samt innehållshanteringssytem.

Den lägre kostnaden var den främsta drivkraften.

"En av deltagarna sade att hans organisation sparade 900 000 euro under tre år på att ersätta en kommersiell applikationsserver med JBoss. Och samma företag halverade sin administrationskostnad genom att ersätta flera Unix-system med en enda Linux-distribution", säger Forrester.

Däremot är företagen sämre på att bidra till det allmänna genom att ge kod tillbaks till öppen källkods-projekten som används. Företagen verkar nöjda med att konsumera utan att själva bidra då det var få som aktivt hjälpte till med utvecklingen.

Det största problemet som användarna såg var supporten som ibland är svår att motivera. Ett av företagen säger att det efter ett år med betald support inte är säkert på att det är värt pengarna.

Den inställningen innebär ett problem för leverantörer som Sun och Red Hat. I och med att de inte kan ta betalt för uppdateringar måste de visa att deras supporttjänster är värdefulla. Annars vänder sig it-avdelningarna till tredjepart eller sköter supporten själva.