Teliasoneras vinst efter finansnetto ökade till 6,187 miljarder kronor under årets andra kvartal, jämfört med 5,645 miljarder kronor föregående år. Därmed infriade telekomjätten nästintill marknadens förväntningar på 6,261 miljarder kronor, enligt en analytikersammanställning från Reuters.

Omsättningen för samma period landade på 25,274 miljarder kronor, en förbättring från tidigare 23,901 miljarder kronor. Även där prickade Teliasonera nästan analytikernas förväntningar på 25,319 miljarder kronor.

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (ebitda) exklusive engångsposter uppgick till 7,987 miljarder kronor för kvartalet, jämfört med 7,516 miljarder kronor ifjol. Marknaden väntade sig ett resultat på 8,003 miljarder kronor.

Inom affärsområdet mobilitetstjänster uppgick omsättningen till 12,071 miljarder (11,301), jämfört med förväntade 12,113 miljarder kronor. Ebitda-marginalen stärktes till 30,3 procent (28,6), vilket var bättre än väntade 28,9 procent. Antalet kunder har växt med 1 088 miljoner under kvartalet till totalt 15,1 miljoner kunder jämfört med samma period förra året.

För den svenska verksamheten ökade intäkterna till 3,42 miljarder kronor från tidigare 3,14 miljarder kronor med en ebitda-marginal på 37 procent. (32,4).

På bredbandsområdet växte omsättningen till 11,089 miljarder kronor (10.334), förväntat var 11,0036. Ebitda-marginalen sjönk däremot till 25 procent (30,8), vilket var mindre än de 28,1 procent marknaden hoppats på. Antalet kunder inom bredband växte med 236 000 från samma period förra året till 2,4 miljoner. Intjäningen per kund försämrades samtidigt något till 263 kronor, från tidigare 269 kronor.

För den svenska verksamheten ökade antalet ip-tv-kunder med 2000 stycken till 320 000 under kvartalet.