Kurt Rosander, vd på Actit, är förvånad över resultatet.

- Jag trodde inte att användarvänligheten skulle rankas så högt. Samtidigt är det något som ofta kommer upp i diskussioner med våra kunder, säger han.

Vart femte företag anser att det viktigaste med affärssystemet är att det har en heltäckande funktionalitet och lika många anser att kostnadseffektivitet är viktigast.

16 procent svarade att det viktigaste är att IT-systemet har effektiva processer. 13 procent av företagen rankade högst att systemet är att det är ett standardsystem.

För CC Höganäs Byggkeramik är användarvänligheten en viktig faktor för affärssystemet men effektiva processer är ännu viktigare, enligt IT-chefen Hans Wärnerup.

Katastrof utan system
Kostnadseffektiviteten kommer inte lika högt.

- Det är svårt att mäta hur mycket vi tjänar på affärssystemet och på uppgraderingar men om vi skulle ta bort systemet skulle det innebära en katastrof, säger Hans Wärnerup.

Att affärssystemets kost­nadseffektivitet är svår att mäta håller Göran Rosmark, vd på Extrafilm, med om.

Han anser att användarvänligheten är betydligt viktigare. Det är något som han anser brister i hans företags affärssystem Commentor.

- Vi tycker att det fungerar bra rent tekniskt, men det finns delar i systemet som vi är mindre nöjda med, till exempel brister användarvänligheten på en del håll, säger Göran Rosmark.

Commentor används av många postorderföretag och är ett totalintegrerat system, något som Göran Rosmark gärna skulle gå ifrån i framtiden.

- I moderna modulsystem kan man byta ut en del och ändra bara den. Nackdelen med vårt integrerade system är att när man gör ändringar i en del av systemet så färgar det av sig på andra delar, säger han.