Rapporten som publicerades av den kinesiska internetorganisationen CNNIC (China Internet Network Information Centre) visar att internetanvändandet i landet ökar markant. Under första halvan av 2008 tillkom det mer än 43 miljoner nya internetanvändare vilket gör att Kina nu har mer internetanvändare än USA.

Trots den snabba tillväxten är den procentuellt inte lika stor som i USA. I Kina så använder endast 19,1 procent av befolkningen internet jämfört med USA där siffran är över 70 procent med strax över 220 miljoner internetanvändare.

Tack vare Kinas moderna infrastruktur så har hela 84,7 procent av internetanvändarna tillgång till bredband. Definitionen av bredband i Kina är adsl-uppkoppling eller bättre.

Rapporten visar vidare att nästan 29 procent, cirka 73 miljoner av de kinesiska internetanvändarna kopplar upp sig med sin mobiltelefon. Marknaden för mobila tjänster har således blivit ett viktigt marknadssegment i landet.

Det är framförallt den yngre generation som driver upp användarantalet. Mer än hälften av internetanvändarna är 24 år eller yngre. Könsfördelningen bland internetanvändarna har dessutom jämnats ut med 46,4 procent kvinnliga internetanvändare.