Wolfgang Fink, forskare på California Institute of Technology, Caltech, berättar för Computerworld om hur han och hans kollegor arbetar på helt automatiserade rymdfarkoster som analyserar intressanta objekt som de passerar. De ska snabbt kunna fatta beslut om vad som är intressant att undersöka närmare och hur det ska gå till.

– Robotar som utforskar kommer alltid att ligga stegen före när det gäller utforskningen av rymden. Vi har ännu inte landat en människa på Mars men vi har en robot där nu. När du kan ta bort människan helt från arbetet börjar det bli riktigt intressant, säger Wolfgang Fink.

Nasa skickar nu dagligen upp instruktioner till marslandaren för att styra dess arm. Den får instruktioner om att gräva hål eller skrapa upp material och analysera det.

En bra början, anser Wolfgang Fink. Men snart kommer robotarna att kunna fatta en del av dessa beslut själva.

– Det vi är ute efter är att roboten ska kunna veta vad som är intressant och att det är dit den måste ta sig för att hämta ett prov.

Hans dröm är att människor börjar sända ut intelligenta sonder ännu längre ut i universum som skickar informationen tillbaks till jorden, utan att människor behöver ta sig ut på farliga rymduppdrag.

Caltech samarbetar med universitetet i Arizona för att utveckla mjukvara som kan analysera bilder och särskilja färger, former och hinder. Nästa steg blir för mjukvaran att kunna se vad av detta som sticker ut.

Forskarna har kopplat mjukvaran till en liten robot, och nästa steg blir att den ska styra robotens navigering.

Sedan ska de skapa en sorts önskelista med saker som Nasa och forskarna vill att roboten ska undersöka.

– När en geolog ger sig ut i fältet kan han berätta om han ser något intressant och utifrån det kan man undersöka närmare. Men om roboten upptäcker något som man inte räknat med är risken att det inte upptäcks. Roboten har därför en önskelista, samt en funktion för att märka saker som sticker ut, förklarar Wolfgang Fink.

Nasa har visat intresse för det arbete som pågår på Caltech. Bland annat kan tekniken komma att användas när Nasa skickar en obemannad sond till Titan, Saturnus största måne, år 2017.