De tre företagen startar Cloud Computing Test Bed, ett initiativ som innefattar flera datacenter runt om i världen som alla bygger på öppen källkod. Syftet är att främja forskning om mjukvara, hantering och hårdvara för storskalig och internetbaserad databehandling.

Datormolnsystem kommer att byggas på sex platser i världen, med hårdvara främst från HP och processorer från Intel. Varje system kommer att ha mellan 1 000 och 4 000 processorkärnor och väntas vara igång senare under året för utvalda forskare.

Ett av områdena som ska undersökas är felsäkerhet, hur man kan säkerställa att utrustningen fortsätter att fungera även om något går sönder, enligt John Manley, chef över Automated Infrastructure Lab på HPs laboratorium i England.

– Det kan vara så att de mekanismer för feltolerans vi känner till i dag har svårt att skala, säger John Manley till IDG News.

Andra problem innefattar säkerheten som blir extra viktig när ett system står någon annanstans och varje tjänst måste isoleras från de andra. Dessutom blir hanteringen av virtuella maskiner mer och mer komplex.

Datormolnen kommer att köra Apache Hadoop för distribuerad datakraft samt flera andra öppna program.

De tre företagen lovar att de flesta upptäckter som kommer från dessa laboratorium ska delas med världen.

– Ambitionen är att vara väldigt öppen med resultaten. Det hela är byggt för att vara ett öppet ramverk för samarbete, säger John Manley.