Windows har sannerligen tjänat Microsoft väl under närmare 20 års tid. De olika versionerna av operativsystemet har sedan den första halvan av nittiotalet utgjort basen i företagets försäljning. Men allt fler tecken pekar på att tiden börjar rinna ut för Windows. Det är trots allt frågan om teknik som såg dagens ljus för över 20 år sedan, även om Windows naturligtvis vidareutvecklats.

Det finns kanske en gräns för hur långt den vidareutvecklingen kan drivas, så småningom är det dags att börja om från början. Det är här Microsofts forskningsprojekt Midori kommer in i bilden, enligt rykten som cirkulerar. Det nya operativsystemet som utvecklas ska vara anpassat till internet och fungera på sammankopplade datorer. Microsoft gör inga uttalanden om Midori, men representanter för företaget har i alla fall medgett att projektet finns, skriver IDG News.

Enligt en rapport från Software Development Times, SD Times, är Midori en vidareutveckling av forskningsprojektet Singularity, som syftar till att skapa en ny miljö med operativsystem, programmeringsspråk och verktyg. En av tankarna med Singularity är enkelt uttryckt att varje program ska köras i starkt isolerade processer, vilket ska ge högre tillförlitlighet. Singularity finns i en version för akademiker.

Ett av målen för Midori är att program som körs på det ska kunna fungera tillsammans med existerande Windowsprogram och att det ska gå att uppgradera från Windows.

Ett annat mål är att kunna dela på resurser på ett bra sätt, både mellan flera datorer och på en dator. Här kommer inte minst parallellism in i bilden, att kunna utföra flera saker samtidigt. Det blir allt viktigare i takt med att utvecklingen av flerkärniga processorer accelererar. Vad är det för vits med flera kärnor om inte varje kärna kan arbeta effektivt?

Att göra saker parallellt går ofta under benämningen concurrency, eller samtidighet på svenska. Med Midori sägs Microsoft arbeta med samtidighet som innefattar olika arkitekturer, som klient-server, serverlösa nätverk av typen peer-to-peer och även moderna datormoln. Detta ska göras genom ett abstraktionslager, alltså att olika typer av resurser beskrivs på ett enhetligt sätt. Alla resurser, som minne och diskar, ska hanteras i ett enda kösystem, så kallad scheduling.

Vad gäller programmering i Midorimiljön läggs mycket arbete på felhantering. Det ska finnas lättillgängliga beskrivningar av hur olika processer påverkar varandra, vilket ska underlätta hantering av fel. Enkelt uttryckt ska en omstart kunna ske i en korrekt ordning, så att arbetsuppgifter ska kunna återtas.

Programmering för Midori är av typen ”managed code”, alltså att en miljö av typen Dotnet hanterar körningen av program, i stället för att enskilda program har full tillgång till hårdvaruresurser.

Det finns ingen offentlig tidsplan för Midori. Men man kan anta att detta och andra projekt kommer att ligga till grund för nya operativsystem och miljöer från Microsoft. Framtiden får utvisa om dessa kommer att benämnas som Windows eller inte.

SD Times rapport finns här.

Fakta

 • Windows 1.0 lanserades 20 november 1985.
 • Windows 2.0 och Windows/386 2.0 – 9 december 1987.
 • Windows 3.0 – 22 maj 1990.
 • Windows NT 3.1 – 27 juli 1993.
 • Windows 95 – 24 augusti 1995.
 • Windows NT 4.0 – 24 augusti 1996.
 • Windows 98 – 25 juni 1998.
 • Windows 2000 – 17 februari 2000.
 • Windows ME – 9 juni 2000.
 • Windows XP – 24 september 2001.
 • Windows Server 2003 – 24 april 2003.
 • Windows Vista – 30 november 2006.
 • Windows Server 2008 – 27 februari 2008.

Källor: levenez.com och Wikipedia.