Den 42-årige mannen har överklagat sin utlämning med hänvisning till att han pressades att erkänna. Amerikanska myndigheter erbjöd honom sänkt straff om han erkände sitt brott.

Han anklagas för att ha hackat sig in i amerikanska militärens datorer på jakt efter bevis för att utomjordingar finns på jorden. Högsta domstolen i Storbritannien avslog överklagan men han kommer nu att överklaga till Europadomstolen.

Själv hävdar han att han inte ställde till någon skada, men USA anser att hans tilltag störde viktiga system som användes för terroristbekämpning. Skadan beräknas ha kostat omkring 700 000 dollar.

42-åringen attackerade datorerna på natten, i hopp om att ingen skulle upptäcka det. Men orsaken till att han åkte fast var att han beräknat tidsskillnaden fel.

Det är i dagsläget oklart om han hittade några bevis för att utomjordingar finns bland oss men den som vill hacka amerikanska datorer på natten rekommenderar vi att först använda Time Zone Converter.