Enligt Wall Street Journal ska Googles riskkapitalbolag ledas av David Drummond, ansvarig för affärsutveckling på Google. Man ska redan ha anställt en person som heter William Maris som har erfarenhet av att jobba med investeringar.

För närvarande finns det ingen officiell information från Google om planerna. Hittills har företaget oftast köpt företag, i stället för att investera i dem. Det är oklart vilken inriktning en riskkapitaldel av Google skulle kunna få, till exempel om det ska vara fokus på teknik eller inte. Det är också oklart om en riskkapitaldel ska fungera helt självständigt med enda mål att generera vinst, eller om den ska syfta till att stärka Googles bastjänster.

I det senare fallet skulle riskkapitaldelen kunna få till uppgift att investera i företag som tilläggsprodukter till Googles tjänster.