Utvecklingen för vad som brukar kallas mobile Internet devices (mid) är i sin linda men får man tro analysföretaget Forward Concepts kommer det att ske en ökning från drygt 300 000 enheter i år till 40 miljoner 2012.

Både Forward Concepts och ABI Research bedömer att majoriteten av dessa enheter kommer att ha någon variant av Linux som operativsystem. Så är exempelvis redan fallet i Nokias surfplatta N800 som kör på Maemo Linux. Även på Moblin, Intels plattform för produkter som bygger på Atom-processorn är det Linux som gäller. Samma sak gäller för mobilplattformen Limo som har mobila internetterminaler i sikte.

En viktig framgångsfaktor är att Linux både är ett flexibelt och billigt alternativ till Windows Mobile. Vilken Linux-variant som väljs spelar sedan kanske inte så stor roll men helt klart är att Red Hats Fedora ligger bra till på de apparater som har Atom-processorer. Nyligen beslutade Intel nämligen att byta ut Linuxstacken från Ubuntu med en som bygger på Fedora i mobilplattformen Moblin.