Det nya verktyget Google Insights är en utökning av Google Trends som företaget lanserade förra månaden. Likt Google Trends så låter det nya verktyget användarna analysera olika söktermer och hur ofta de används under en längre tidsperiod.

Nytt i Google Insights är emellertid möjligheten att analysera kombinationer av flera söktermer. Det går även att göra sökningar för så kallade vertikala marknader i olika regioner och under olika tidsperioder.

Det betyder i praktiken att en biltillverkare kan analysera vilket ordval som passar bäst vid lanseringen av exempelvis en ny bilmodell. Biltillverkaren kan då se trender för nyckelord som bränslesnål, säkerhet eller prestanda för att bättre förstå vilka termer som är populärast på internet.

Används ordet säkerhet mer än andra i ord i bilsammanhang så kan biltillverkaren således dra slutsatsen att den bör fokusera på säkerhet i sin marknadsföring. Verktyget kan visa trender ända ner till olika län och provinser för olika länder.