Den 31 december 2010 går tillståndstiden ut för gsm-operatörernas licenser i frekvensbanden 900 och 1 800 MHz. Nu vill regeringens utredare Nils Gunnar Billinger se en lagändring som betyder att Teliasonera, Tele2 och Telenor inte får sina licenser förnyade.

– Om det stiftas lag efter utredningens förslag betyder det att man tar tillbaka tillstånden och genomför en auktion, säger Marcus Boklund, huvudsekreterare i utredningen.

Den föreslagna lagändringen är ett stort bakslag för gsm-operatörerna, som räknat med att få tillstånden förlängda av Post- och telestyrelsen. Syftet med att ändra lagen är att skapa tydligare regler på frekvensområdet.

Tillstånd där efterfrågan är större än utbudet ska inte rutinmässigt förlängas vid tillståndstidens utgång, som är praxis i dag, utan tas tillbaka och auktioneras ut.

Frekvensbanden anses mycket värdefulla, inte bara för drift av gsm-telefonin, utan även för att bygga 3g-täckning till en bråkdel av kostnaden för dagens nät.

Att automatiskt få nya tillstånd skulle ge Teliasonera, Tele2 och Telenor ett ointagligt försprång gentemot Tre, som saknar licens i de aktuella frekvensbanden. Det kan inte heller uteslutas att ytterligare aktörer är intresserade av frekvenserna.

Genom en lagstiftning tas också frågan om gsm-tillstånden ur händerna på PTS, som slipper klä skott för ett impopulärt beslut. Om PTS skulle välja att mot gängse praxis ta tillbaka tillstånden skulle gsm-operatörerna sannolikt uppfatta det som ett gravt övergrepp från myndigheten. Om PTS skulle förlänga tillstånden innebär det att 3g-operatören Tres dagar på sikt är räknade.

Nu blir det i stället regeringen och infrastruktur­minister Åsa Torstensson som avgör frågan, som även har en betydande statsfinansiell aspekt: en auktion av de attraktiva licenserna lär ge ett tillskott i mångmiljardklassen till statskassan.

Gsm-operatörerna ligger än så länge lågt. Utredningen har just lagts fram och motargument måste formuleras och vässas. Ola Hanson, chefsjurist på Telenor i Sverige, understryker att utredningen bara är ett förslag och att han därför fortsatt utgår från det regelverk som finns i dag.

– Vi hoppas på en förlängning, det är så praxis sett ut hittills. Det är med de förutsättningar som finns i det nuvarande regelverket som vi tilldelats gsm-licensen och fattat våra investeringsbeslut, säger Ola Hansson.

– I övrigt är det för tidigt att säga något, men vi följer förstås det här väldigt noga. Den slutsats som vi så här långt drar är ändå att vi inte är mer oroliga när det gäller gsm-licensen än innan utredningen presenterades.

Varken Teliasonera eller Tele2 vill kommentera förslaget. Tele2 är den enda operatören som har en livlina – bolaget är hälftenägare i Spring Mobil som har den fjärde gsm-licensen. Den går ut först 2017.

Kommenterar gör där­emot konkurrenten Tre:

– Vi välkomnar förslaget. Det är det enda rimliga, allt annat skulle förändra balansen på marknaden, säger David Mothander, ansvarig för regulatoriska frågor på Tre.

Fakta

Modellen att ta tillbaka och auktionera ut tillstånd föreslås bara gälla under en övergångsperiod. Frekvensutredningen vill att det på sikt tas fram en ”incitamentsskapande avgift”, som tillståndshavare ska kunna betala till staten för att få sina tillstånd förlängda utan auktion.