Nyligen kom en uppdaterad version av programmen som styr funktionerna i Iphone. Men dessa har bara rättat till smärre fel och många testare drar slutsatsen att problemen snarare ligger i telefonens hårdvara.

Det gäller exempelvis den ansedda tidningen Infosyncworld vars testare liksom många andra noterar att telefonen har sämre 3g-täckning än andra. Och detta kan knappast hänföras till svenska Telias nät eftersom testerna genomförts i USA. Tidningen riktar även skarp kritikik mot telefonens dåliga batteritider och noterar att batterierna inte ens klarar en full arbetsdag.

Redan den första versionen av Iphone (alltså den utan stöd för 3g) hörde till de modeller som hade lägst batteritider men klarade ändå att vara påslagen en hel arbetsdag. Så är inte fallet med Iphone 3G som ju dessutom har inbyggd gps, en funktion som Infosyncworlds testare inte ens haft påslagen under batterimätningarna.

Slutsatsen är att Apple lagt för lite krut på att optimera Iphones batterisparfunktioner till skillnad från många konkurrenter som sett detta som första prioritet. Sony Ericssons främsta skäl att dröja så länge med gps var exempelvis att man först vill försäkra sig om att navigatorn inte helt dränerade batterierna.

En annan sak som nämnts i kritiken mot Iphone är att den upplevs som långsam även när 3g-mottagningen är god. En förklaring till det kan vara att den stora skärmen rymmer mycket bilder och annan information som webbläsaren Safari ska hantera.

Även den inbyggda navigatorn får en släng av kritiken eftersom det är svårt att avgöra om den platsinformation som visas kommer från gps-mottagaren eller mobilnätens basstationer. Detta eftersom det inte går att välja varifrån informationen ska hämtas.

Många användare har även retat sig på den starka kopplingen till musiktjänsten Itunes där man direkt vid inkopplingen av telefonen till datorn måste passera en lång procedur av synkningar. Vill man bara synka några få låtar kan detta ställa till problem vid senare synkningar. Att sedan Iphone saknar fm-radio, inte klarar att klippa och klistra och inte kan skicka mms-meddelanden må kanske vara förlåtet så länge de många andra problemen åtgärdas.