I den stora utredningen om tillgång till elektronisk information i brottsutredningar, SOU 2005:38, föreslås en stor mängd åtgärder som underlättar polisens arbete.

Bland dessa finns även förslag som påverkar utredningen av brott mot upphovsrättslagen, inte minst illegal fildelning.
- Man tar bort den begränsning som fanns tidigare. Polis och åklagare ska få tillgång till uppgifterna även när det är bötesfall. Det påverkar utredningen av fildelningsfall, säger Peter Grym, som sammanställer remissvaren på justitiedepartementet.

Bland remissinstanserna finns Antipiratbyrån, Ifpi, svenska artisters intresseorganisation Sami och filmproducenternas rättighetsförening, FRF.
- De är på banan i frågan om upphovsrätt, säger Peter Grym.

Integritet viktig aspekt
Samtliga nämnda remissinstanser instämmer i utredningens förslag. Bland motparterna återfinns operatörer, IT-Företagen och PTS. De är kritiska, men främst mot de ekonomiska konsekvenser förslagen leder till.

Datainspektionen gillar inte att integriteten inskränks, men riktar inte in sig specifikt mot förslaget som påverkar fildelningsbrott.
- Remissinstanserna borde ta större hänsyn till integriteten. Enligt min mening saknas motiveringar till att inskränka integriteten. Utifrån remissvaren verkar det som om upphovsättsindustrin värderar den personliga integriteten väldigt lågt, säger Niklas Lundblad, doktorand i informatik vid Stockholms universitet.

Sami är den mest försiktiga av upphovsrättsorganisationerna.
- I korta drag ställer vi oss bakom. Men vi vill lyfta ett varnande finger. Man får vara försiktig när man tummar på integriteten, säger Tobias Eltell, jurist på Sami.

Ett steg till
Skivbolagens intresseorganisation, Ifpi, vill gå längre än utredaren. Organisationen tycker att rättighetshavarna själva borde kunna begära ut abonnentuppgifter utifrån ip-numret, efter att först ha gått till domstol. På samma sätt som i Danmark.
- I dag är det enda sättet att göra en polisanmälan. Polis och åklagare har betydligt viktigare saker att göra än att utreda brott om illegal fildelning av film och musik, säger Lars Gustafsson, vd på Ifpi.

I likhet med FRF vill Ifpi "avlasta" polisen. Uppgifterna som fås ut vill organisationerna använda för att skicka varningsbrev till illegala fildelare. Brottet i sig anses inte vara särskilt grovt.
- Vi vill inte ta till storsläggan mot ungdomar, men kunna meddela vad som gäller enligt svensk lag, säger Per-Erik Wallin, ordförande för FRF.

- Om brottet är litet undrar man hur de ser på integriteten. Den tycks inte vara värd någonting för dem, säger Niklas Lundblad.

Fakta

I SOU 2005:38 föreslås ändringar i lagen om elektronisk kommunikation. Den som påverkar upphovsrättsbrott finns i 6 kapitlet, som handlar om integritet. I den 22 paragrafens andra stycke tas kravet på att det ska krävas att brottet misstänks leda till grövre påföljd än böter bort. Därmed blir det betydligt lättare att få ut abonnentuppgifter från operatörerna.

I de två fall som under hösten varit uppe i tingsrätten kring fildelning blev straffet för att ha delat ut en film 80 dagsböter.

Läs mer: Trafiklagring kan
utökas - Säpo vill lagra mer computersweden.se/c/126
Långt kvar till lag om övervakning computersweden.se/c/127
SOU 2005:38
computersweden.se/c/128