Genom köpet får JDA också en starkare ställning inom handel och transportsektorn, liksom inom tillverkning, exempelvis bilindustrin. JDA har redan sedan tidigare produkter för processtillverkning, för till exempelvis kemi- och livsmedelsföretag.

Bland kunderna återfinns Procter & Gamble och Kohl. I2 har även ett partneravtal med IBM. Nyligen fick I2 en betalning på 83 miljoner dollar från SAP i en uppgörelse avseende en rättvist om intellektuell egendom. I2 ansåg att SAP hade brutit mot ett antal av deras patent och som ett resultat har nu företagen ett gemensamt avtal om patentutbyten.

Köpesumman är 346 miljoner dollar i likvida medel. Köpet väntas äga rum under fjärde kvartalet. Det nya företaget får en årsomsättning på 635 miljoner dollar och fler än 6 000 kunder världen över. Förvärvet äger rum efter att JDA köpte Manugistics, ett annat logistikföretag, år 2006.