En säkerhetsrisk har upptäckts och ditt konto på Swedbank är därför avaktiverat i väntan på att du loggar in igen, informerar mejlet om.

Brevet är signerat av "VD Jan Liden", men vi rekommenderar inte att klicka på länken om du får detta mejl: