Den genomsnittliga surfhastigheten för mobila bredbandsabonnemang med den teoretiska maxhastigheten 7,2 Mbit/s är endast 1,6 Mbit/s. Det framgår av statistik som Stiftelsen för Internetinfrastruktur offentliggjorde förra veckan.

Den här siffran förvånar inte Jan Boström på PTS enhet för spektrumtillstånd.

– För att få så hög kapacitet som möjligt ska du stå relativt nära en basstation och ha fri sikt till den. Och vara ensam surfare, säger Jan Boström.

Får jag 7,2 Mbit/s då?

– Nej. Den siffran är datamängden som passerar över radiogränssnittet. Det som är intressant för dig som användare är datatrafiken i ip-uppkopplingen, säger Jan Boström.

Den här skillnaden kallas overhead. I operatören Tres nät är overheaden ungefär 20 procent, berättar Erik Hörnfeldt, presschef för Tre.

– Overheaden behövs för att själva överföringen ska fungera. Det innebär att den praktiska maxgränsen är 6 Mbit/s, säger han.

Även nätets design påverkar hur hög kapacitet du som surfare får ut. Det handlar bland annat om hur stor kapaciteten ut till basstationerna är, basstationernas placering och hur antennerna är riktade. Också användarens utrustning påverkar en hel del. Skillnaden kan handla om någon Mbit/s, enligt Jan Boström på PTS.

Dessutom kan miljöfaktorer som väggar, träd och berg hindra eller försvaga signalen. Radiovågorna studsar också och om de krockar kan de ta ut varandra.

– Det här är en viktig faktor, speciellt i stadsmiljö. Och den är intressant för dig som användare eftersom du enkelt kan påverka den. Att flytta runt modemet på bordet för att hitta det ställe där du har starkast signal eller prova i rummet intill kan ge ett bra kapacitetslyft, säger Jan Boström.

Hur påverkas kapaciteten av antalet personer som delar på en basstation?

– Om de kollar mejl så belastar de inte uppkopplingen så mycket. Problem uppstår när folk använder tyngre tillämpningar, till exempel kollar på tv eller fildelar.

Fakta

Turbo-3g heter egentligen hsdpa och är ett kommunikationsprotokoll för mobiltelefoni.

I dagsläget är de teoretiska maxhastigheterna i olika implementationer 1,8 Mbit/s, 3,6 Mbit/s, 7,2 Mbit/s och 14,4 Mbit/s vid nedladdning.

Enligt PTS det sex faktorer som påverkar kapaciteten i det mobila bredbandet:

  • Avståndet till basstationen
  • Hur miljön ser ut
  • Antalet personer som delar på samma basstation
  • Hur nätet är designat
  • Surfarens utrustning
  • Hur stor den så kallade overheaden är

Vilken av dessa faktorer som är den största kapacitetsboven går inte att svara på. Och hur stor påverkan de olika faktorerna har varierar kraftigt.