Främsta rådet är att jag måste våga reta Forskarsverige. Är det nödvändigt gör jag det naturligtvis, även om det inte är min huvudambition.

En tes är att tillämpad forskning är viktigare än grundforskning. Jag tror att båda är lika viktiga. Det är grundforskning som ger oss de stora tekniksprången.

Att sätta den på svältkost är att kraftfullt såga av den gren vi sitter på.

Utan grundforskning hade vi inte haft några datorer och utan datorer hade vi inte haft Computer Sweden. Tänk på det!

CS anser också att regeringen bör satsa på de stora universiteten och inte på ”regionalpolitiskt motiverade småprojekt”.

Jag håller med om att forskningsmedel inte bör satsas i mindre högskolor enbart av regionalpolitiska skäl, men jag tycker det är ärligt att erkänna att flera av våra mindre högskolor gör ett mycket bra jobb och håller god kvalitet. Visst har till exempel Blekinge Tekniska Högskola betytt en hel del positivt för svensk it-utveckling.

Att diskriminera små institutioner på grund av deras storlek vore både orättvist och omodernt – flera av världens främsta forskarmiljöer finns på universitet som faktiskt är rätt små.

Ännu en CS-tes är att satsningar bör ske inom naturvetenskapen och inte inom samhälls­vetenskapen. Rent beloppsmässigt kommer CS att få rätt, för teknisk och naturvetenskaplig forskning är så mycket dyrare än humanistisk och samhällsvetenskaplig.

Men själva principen känns omodern. Som CS-läsare vet jag att mycket i branschen nu handlar om hur produkterna ska bli mer användarvänliga, om integritetsfrågor och om säkerhet.
Mycket av den forskningen görs av samhällsvetare och humanister. Att definiera dem som onödiga tror jag är helt fel.

It-institutet Sics listar samhällsvetenskaplig forskning kring it som ett av de viktigaste områdena för sin forskning, och jag tror att de är på rätt spår.

När jag och Jan Björklund, i den debattartikel som var utgångspunkten för CS-kommentaren, skulle exemplifiera viktiga forskningsområden började vi med it.

Jag hoppas att svensk forskning och utveckling på informations- och kommunikationsområdet ska få ett lyft genom höstens proposition.

Där vet jag att CS delar min förhoppning. Vi är också överens om att, förutom pengar, en del systemfrågor är oerhört viktiga. Men om hur några av dem ska lösas tycker vi uppenbarligen olika.