Toppåret 2002 såldes företagstjänster inom telekom för 24,3 miljarder kronor i Sverige. Förra året var den siffran 19,4 miljarder, en skillnad på minus 20 procent. Det framgår av Post- och tele­styrelsens marknadsstatistik för 2007.

Raset på företagstjänster är anledningen till att tillväxten på telekommarknaden som helhet sjunker. Försäljningen till hushåll ökar, men inte tillräckligt för att väga upp tappet på företagssidan. Företagstjänster står nu för 39 procent av den totala telekomkakan, att jämföras med 46,5 procent 2002.

Bakom kräftgången ligger teknikskiften och prispress, enligt de analytiker CS talat med. Övergången från fast till mobil telefoni har under flera år successivt kapat operatörernas intäkter.

På privatmarknaden har detta kompenserats av en ökad försäljning av bredband till hushållen, ip-tv, mobila datatjänster och fler samtalsminuter.

Men marknaden för företag har inte hängt med.

– Generellt har den fasta telefonin minskat stort i värde samtidigt som det varit tuff priskonkurrens på mobilsidan. På privatmarknaden har övergången till mobiltelefoni lett till att vi börjat ringa mycket mer, men på företagssidan syns inte samma stora effekt, man ringer de samtal man behöver, säger Stefan Williamson, chef för enheten för marknadsanalys på PTS.

Per-Arne Sandegren, analytiker på IDC, ser flera orsaker till den negativa tillväxten.

– När det gäller datatjänster har det skett ett teknikskifte, från frame relay och liknande – hyrda halvmonopoliserade lösningar som var mycket dyrare per överförd bit – till framför allt ip-vpn-lösningar som är mer kostnadseffektiva och som fler operatörer erbjuder.

– Inom mobiltelefoni har företagskunderna traditionellt sett varit de mest lönsamma. Men det har hänt saker, som att en operatör som Tre etablerat sig och börjat erbjuda fastprisavtal. Konkurrensen gör att de totala intäkterna sjunker, säger Per-Arne Sandegren.

Tres vd Peder Ramel instämmer:

– Det är klart att vårt intåg har spelat roll, även om vi inte kan ta åt oss äran för hela perioden vi pratar om. Men när vi gav oss in på företagsmarknaden 2005 blev det förstås en ytterligare prispress. Företagen är en grupp kunder där marginalerna varit höga och då är det naturligt att priserna sjunker, säger Peder Ramel.

Han tror prisraset fortsätter.

– Vi har inte kommit lika långt i prispressen på företagsmarknaden, men jag tror nog inte vi får se en lika kraftig sänkning som på privatmarknaden. Marginalerna har redan gått ner och företagen förväntar sig bättre service, vilket gör att det kostar mer. Men visst kommer konkurrensen att bli ännu tuffare.

Frågan är om företagstjänsternas fortsatt minskande del av intäktskakan betyder att operatörerna på sikt får ett mindre intresse för företagsmarknaden.

Nej, säger Per-Arne Sandegren:

– Företagskunder högprioriteras ändå, eftersom en privatkund i regel kostar mer. Även om marginalen är låg och priset pressat kan en företagskund ge en bra vinst i absoluta tal. För mindre företag kommer det krävas högre marginaler, men de 100 största företagen och organisationerna kommer alltid att vara intressanta.

Fakta

Fasta samtalstjänster: 34 procent lägre intäkter.

Mobila samtalstjänster: 9 procent lägre intäkter.

Internet- och datakomtjänster:
14 procent lägre intäkter.

Källa: PTS