Det är första gången som programmet Cognos 8 Business Intelligence finns tilgängligt på System z. Därmed ska det bli möjligt att köra beslutsstödanalyser direkt i stordatorerna, exempelvis för beslutsfattande och verksamhetsstyrning.

Tanken är också kunna erbjuda detta som en tjänst inom ramen för IBMs hyrkoncept Information on Demand, med heltäckande lösningar med program, hårdvara, konsulttjänster och kompetens som ska ge kunderna tillgång den information de efterfrågar.

Att IBM lanserar beslutsstöd i stordatorer är enligt företaget ett tecken på att stordatorn lever vidare som en strategisk plattform för nya program, på grund av bland annat prestanda, strömförbrukning och säkerhet.