Det visar en studie från amerikanska programföretaget BMC, som traditionellt utvecklar program för stordatorer. Rapporten visar att många företag planerar att öka sin kapacitet och sina budgetar för stordatorer i år.

Även om stordatorer ofta har skötts i isolering från resten av it-funktionen, så spelar nya verktyg som delas mellan stordator och distribuerade system en allt viktigare roll, uppger man i studien. Undersökningen visar att 63 procent av dem som inte har något stöd för flera parallella plattformar nu har ett behov av delade applikationer.

Många planerar att installera en delad servicedesk för stordatorer och distribuerade system, samt införa funktioner för förändringshantering och delade it-tjänster. Undersökningen visar också att nästan en tredjedel har delat upp hanteringen av stordatorer och sina distribuerade it-system.

38 procent av användarna har infört gemensamma standarder och riktlinjer för att hantera delade tjänster.

Rönen i undersökningen får stöd från Rich Ptak, som är analytiker på Ptak, Noel & Associates, som uppger att marknaden är "mycket aktiv".

– Investeringarna går allt mer emot program, i stället för personal och hårdvara. Det visar att stordatoranvändare bör fokusera på att få ut maximal nytta från sina plattformsprogram, inte att de bör satsa på rutinsupport och underhåll.

Program är också det som har högst andel när det gäller kostnaden för att driva en stordator. Många lägger ned stora investeringar på automation och annat för att få ned kostnaderna. Samtidigt uppger många användare att arbetsraftskostnaderna för stordatorer är lägre än för it-funktionen som helhet.

Ett stort problem är ökande energikostnader, som 87 procent uppger är ett dilemma. Detta samtidigt som många respondenter uppger att de bara är reaktiva, alltså bara hanterar problem vartefter de uppkommer.