Puls, rörelser, ansiktsfärg, svettning ? allt är tecken på vårt sinnestillstånd. Är vi lugna eller stressade, friska eller sjuka, pigga eller trötta? Och - kommer vi att göra bra ifrån oss på jobbet? Ett antal mätbara kroppsliga tecken säger mycket om det - ibland mer än vad vi själva är medvetna om.

En grupp forskare på amerikanska Sandia National Laboratories utvecklar program som mäter och utvärderar sådana kroppsliga reaktioner. Syftet är att i varje ögonblick avgöra vilken form användaren är i - och att ge råd och hjälp omedelbart.

"Du är tråkig"
Ledaren för projektet, Tom Merkle, tänker sig program som talar om för dig att du pratar för mycket på ett möte.

Han berättar att en företagschef efterlyser ett program som talar om för mötesdeltagare att de är tråkiga.

Han tänker sig att informationen skickas till chefen, som kan avgöra vem som för dagen är lämpligast för en krävande uppgift.

- Låt Bill göra något annat, han har druckit för mycket kaffe och sovit för lite i natt. Ge uppgiften till Sally, hon verkar vara i fin form.

Finansieras av staten
Forskningen finansieras av amerikanska staten, och ytterst handlar det inte så mycket om styrelsemöten som om stridsledning och rymdkontrollcenter.

Tom Merkle och en grupp försökspersoner testar tekniken genom att spela dataspel samtidigt som de har sensorer på kroppen.

- Om någon är riktigt upphetsad samtidigt som de spelar dåligt kan de få upp ett meddelande som ber dem att ta det lite lugnare, säger Merkle.

Systemet med sensorer och trådlös dataöverföring kallas för pal, personal assistance link. Datorns program som sammanställer och utvärderar de kroppsliga signalerna kallas för antroskop - människo­iakttagare.

Allt mäts med standardutrustning. Utvecklingsarbetet gäller utvärderingen av informationen och hur man översätter den till goda råd.

Preliminära resultat tyder på att programmet hjälper människor att lugna ned sig. Upphetsning är inte bra för arbetet. Lugna människor samarbetar bättre, är bättre ledare och fattar bättre beslut i krislägen.

Sätts på skam
I grund och botten är det samma mätvärden som används i så kallade lögndetektorer, polygrafer. Sådana används i brottsutredningar i USA men anses alltför opålitliga i Sverige.

Elitidrottsmän testas ofta på liknande sätt, och de kommer ofta förutsägelserna på skam; idrottare i god form får ibland medelmåttiga resultat i tävlingar, idrottare som borde ligga hemma i sängen tar medalj.

- Vi gör en förutsägelse baserad på tidigare data. Det är inte konstigare än att man lägger upp taktiken för en basebollmatch med utgångspunkt i tidigare matcher, säger Merkle.