Microsofts inställning är att den teknik som utvecklats Eolas vd Michael Doyle på University of California och som licensierats av Eolas Technologies har funnits ute innan den patenterades.

Det handlar om en teknik för att automatiskt starta program direkt från webbläsaren och skulle om den tas bort från Internet Explorer innebära stora försämringar för användarna, något som både Microsoft och företagets kunder påpekat för domstolen.

Ifrågasätter giltighet
Det amerikanska patentverket har nu, enligt Microsoft, börjat ifrågasätta giltigheten i patentet och domstolen har gått med på att Microsoft inte behöver göra ändringar i webbläsaren förrän överklagandet har behandlats.

I mitten på januarien utdömde en federal domstol ett bötesstaff på 520 miljoner dollar (3,8 miljarder kronor) för patentintrånget. Microsoft hade tidigare aviserat att ändringarna i webbläsaren skulle finnas med i service pack 2 för Windows XP, något som alltså nu inte tycks bli fallet.