Brasiliens, Indiens, Sydafrikas och Venezuelas överklaganden har varit förgäves - organisationerna ISO och IEC har via DIS 29 500 givit klartecken till att slutföra arbetet med att göra ooxml som en internationell standard.

Detta kommer att slutföras inom de närmaste veckorna.

David Vuorio, sakkunnig på Förening för en fri informationsinfrastruktur, FFII, tror att det blir svårt för ISO att motivera varför de inte valt att gå vidare med överklagandena.

– Det är allvarliga anklagelser som ISO nu försöker gömma undan, säger David Vuorio.

Det är Microsoft som har skapat det xml-baserade formatet ooxml som skickades till ISO i förhoppning om att det skulle bli en standard. En omfattande debatt följde och omröstningsförfarandet kantades av skandaler. Trots kritik och protester accepterades ooxml som en iso-standard den första april i år.