Handelskammarens rankning av myndigheter och kommuner ger en nedslående bild av upphandlingar inom offentlig sektor. Av 39 statliga myndigheter uppger bara fyra att de har någon form av system för e-upphandling.

– Vi tror att elektronisk upphandling skulle ge effektivare och mer transparenta upphandlingar. Dessutom finns en stor rationaliseringspotential, säger Fredrik Sand, ansvarig för it-frågor på Stockholms handelskammare.

Kommunerna i Stockholms- och Uppsalaområdet har kommit betydligt längre. Av de 14 i undersökningen har åtta i någon mån digitaliserat sina upphandlingar.

– Myndigheterna har inte kommit långt. Det finns mycket kvar att göra inom elektronisk upphandling, säger Fredrik Sand.

Enköping och Nynäshamn utmärker sig bland kommunerna och får full poäng för möjligheten att sköta och följa upp upphandlingar via internet.

Kartläggningen, som presenterades idag, bygger på en enkätundersökning riktad till samtliga kommuner och statliga myndigheter i området.

Överlägset bäst betyg får Skatteverket. Förutom elektroniska upphandlingar väger även e-faktura, arbetet med informationssäkerhet och e-id tungt i rankningen. Även användning av mjukvara som bygger på öppen källkod och webbplatsernas tillgänglighet räknas in.

– Skatteverket håller en jämn och hög standard på de viktigaste områdena, säger Fredrik Sand, som i rapporten drar slutsatsen att regeringens e-förvaltningspolitik inte räcker till och att mer arbete krävs.

Mindre än hälften av de svarande kan redovisa en fastställd plan för e-förvaltningsarbetet, men flera myndigheter följer inte Vervas säkerhetsföreskrifter.

Näst bäst är Läkemedelsverket följt av Post- och telestyrelsen. I botten finns bland andra Nutek och Lotteriinspektionen.

Fakta

Här är myndigheterna som har kommit längst med e-förvaltning:

  1. Skatteverket.
  2. Läkemedelsverket.
  3. Post- och telestyrelsen.
  4. Kronofogdemyndigheten.
  5. Inspektionen för strategiska produkter.