För att assistera säkerhetsansvariga har det israeliska säkerhetsföretaget Promisec skapat ett uppslagsverk på webben som listar och daterar nytillkomna hot. Hoten rankas på en femgradiga skala från extremt kritisk till inte kritisk, rapporterar IDG News.

Skype och usb-minnen är bara två hot mot den interna datorsäkerheten, enligt Promisec. Bland nytillkomna program som kan medföra säkerhetsrisker finns Entermypc, Kismet och Wireshark.

På topplistan över program med störst säkerhetsrisker just nu finns bland annat Tencent QQ, PacketTrap och Google Talk.

Du hittar uppslagsverket här.