It-projekten kring Försäkringskassans omorganisation och satsning på SAP har gått fullständigt överstyr. Under sommaren har en mängd utbetalningar uteblivit och så sent som i måndags slog Folktandvården larm om att Försäkringskassans it-system inte klarar det nya tandvårdsstödet, som infördes den 1 juli.

Samtidigt bränner myndigheten skattepengar i en rasande takt. CS har tagit del av interna dokument som svart på vitt visar pengarullningen i it-verksamheten.

Enligt en sammanställning över pågående projekt kring införandet av SAP var utvecklingsbudgeten för året 159 miljoner kronor. Men prognosen för 2008 ligger på 583 miljoner kronor. Summan kan ställas i förhållande till Försäkringskassans totala it-budget förra året, som var 1,2 miljarder kronor.

Samtliga 20 utvecklingsprojekt visar minussiffror gentemot budgeten, men det är framför allt tre projekt som blöder pengar:

  • Arbetet med att ta fram en SAP-baserad kundbild och portal för självbetjäning kostar i år 180 miljoner kronor mer än budgeterat.
  • Anpassningen för tandvårdsreformen kostar 179 miljoner kronor mer.
  • Ett särskilt projekt som arbetar med att etablera SAP på myndigheten ligger 50 miljoner kronor över budgeten.

”Kostnaden för projekten påverkas av hur bra affärer vi kan göra och att vi efterlever avtalen eller omförhandlar dem”, konstateras i ett internt affärsutvecklings-pm.

Tandvårdsprojektet betraktas som något av en pilotverksamhet för den ”nya” Försäkringskassan, resultatet av en omorganisation som det beslutades om i mars 2007. Som ett led i omorganisationen fattade myndigheten i november förra året beslut om att överge sina egenutvecklade it-system för att i stället satsa på SAP. Då hade utvecklingen av ett eget tandvårdssystem pågått i ett år.


Rött på vitt. Försäkringskassans interna dokument visar tydligt att tre SAP-relaterade projekt gått över styr. Avvikelsen mot budget i både pengar och antal arbetstimmar är enorm. Ladda hem läsbar pdf-version.

Den snäva tidsplanen till deadline den 1 juli har betytt många övertidstimmar för konsulterna, som också debiterat övertidskostnad. Antalet arbetstimmar i projektet blir för året nästan 30 000 fler än vad som budgeterats för.

Värre än så är situationen i projektet Kundbild och självbetjäning. Där ligger prognosen på 60 000 arbetstimmar mer än beräknat.

Statskontoret har i flera rapporter till regeringen påtalat riskerna i Försäkringskassans it-arbete. I mars varnar Statskontoret för skenande kostnader, försenade leveranser och ett konsultberoende som inte går att bryta.

I en rapport från i maj konstaterar Statskontoret att kostnaderna för it-utvecklingen i samband med tandvårdsreformen kommer att bli väsentligt större än vad som redovisats. Återigen understryks det stora konsultberoendet.

Försäkringskassan tar i dagarna in anbud för nya ramavtal för SAP-relaterade tjänster. Kostnadsramen ligger på 600–800 miljoner kronor över en fyraårsperiod.