Sedan Göran Bille kom in som vd 2004 har det skett stora förändringar på Lindex. Bland annat genom att Tysklandsdelen har avvecklats och Twilfit­kedjan sålts, men framför allt har företaget svängt om hela sitt sätt att se på verksamheten.

– Vi har jobbat mycket med att bygga upp en plattform för budget- planeringsarbete och inköp för att kunna styra verksamheten bättre. Samtidigt har vi förbättrat lönsamheten. Nu känner vi oss redo att växa. Tillväxt är vårt största fokus just nu och det skulle vi inte klara om vi inte hade byggt den här plattformen.


"Vi vågar skota hem mycket tuffare på lagernivåer, det vill säga att vi kan sänka den totala lagervolymen utan att riskera att stå utan varor. Vi kan planera smartare och det gör att vi kan ha mindre marginaler." Det säger Göran Bille, vd på Lindex, om nya it-stödet.

I förändringsprocessen spelar it en central roll.

– När jag kom hit tyckte inte jag att vi hade rätt stöd för den verksamhet som jag såg framför mig att Lindex skulle ha. Så vi har jobbat med it-stöd just för planering och uppföljning av lager, order och försäljning under de senaste två tre åren.

Företaget är inte längre ett dagligvaruföretag där underklädesdelen spelade den största rollen och där det var viktigt att alltid ha alla storlekar.

– Det förra planeringssystemet var byggt som ett dagligvarusystem där lagret aldrig skulle vara tomt. Det skulle alltid finnas minst en bh i varje storlek i alla modeller, till exempel.

Med det tänket hade vi väldigt mycket i lager. Och vi var alltid oroliga för att missa en kund för att inte rätt storlek fanns inne. Men det är ett dagligvarutänk och passar inte i vår värld.

Underkläder är fortfarande viktigt men det är inte där den främsta konsumtionen ligger i dag, förklarar Göran Bille. I dag styrs Lindex utifrån ett modedetaljhandels­perspektiv.

– Tyngdpunkten ligger på mode och förändringar i sortimentet hela tiden. Nu är vi glada om det tar slut för vi kan säga att det kommer in nya modeller i nya färger om några dagar i stället. Det är det som är mode – ständig förnyelse. Våra kunder vill hela tiden hitta något nytt och ska vi vara med på den marknaden är det viktigt att ändra it-verktygen efter det.

Grunden är att hela tiden kunna ha koll på lagret gentemot försäljningsprognoserna och att kunna rätta orderna efter det. Där har stora systemförändringar gjorts i affärssystemet Retek.

– Med det lagertänk som fanns förut kunde vi aldrig göra de här förändringarna. Vi behövde ett helt annat styrsystem och det har vi ändrat i hela kedjan nu.

Det innebär att risken att binda kapital i ett lager som kan bli omodernt om ett halvår har minskat.

– Att ha flexibiliteten och samtidigt minimera risken är det absolut viktigaste i den här branschen. Större flexibilitet leder till färre reor och nedsättningar. Nu kan vi förändra det som finns i orderstocken närmare försäljningstillfället hela tiden och det har otroliga fördelar.

Samtidigt handlar förändringen inte bara om att ändra i systemen.

– Det räcker inte. Man måste också få människorna att tänka på ett annat sätt och att hantera systemet annorlunda.
Ett annat stort it-projekt hos Lindex är onlinebutiken som öppnades för ett år sedan.

– Det är otroligt spännande. Vi ser e-handeln som ytterligare en butik med en annan typ av skyltfönster och servicenivå än vi erbjuder annars.

Lindex hanterar allt kring e-handeln själva och även om det varit ett stort steg för organisationen är det ändå inte så komplicerat, anser Göran Bille som har ett förflutet som vd på HM Rowells.

– Vi har ju fördelen av att ha 195 utlämningsställen i Sverige själva. En stor del av kunderna hämtar sina varor där och lämnar tillbaka om de vill det. Då har kan vi också hjälpa kunden att hitta en annan storlek, till exempel.

Sedan en kort tid tillbaka kan besökarna på Lindex sajt också blogga om produkterna.

– Vi är först i Sverige med att låta kunderna blogga. Det är klart att det finns risker med det men det är också spännande. Folk har ofta ganska mycket intressanta synpunkter. Det finns de som är kritiska och de som är positiva, men det är få som är elaka.

Med bloggen hoppas Lindex få igång en mer informell dialog.

– Det är roligt att det inte bara är vi som talar om vad vi kan erbjuda. Och det är bra för oss att få veta vad folk tycker om våra varor, även om det också innebär att vi öppnar för den kritiska sidan. Vi får se vad som händer. Blir det en massa larviga oseriösa kommentarer så kanske vi inte fortsätter. Vi ser det som ett test, säger han.

Lindex har en egen it-avdelning med 50 anställda och när det behövs förstärkning hyrs konsulter in. Några planer på att outsourca finns för närvarande inte, konstaterar Göran Bille.

– Vi har tittat på alternativet att outsourca it-verksamheten men eftersom vår värld är extremt flexibel ser vi inte det som en möjlighet i dag. I de andra delar vi har outsourcade blir det alltid diskussioner när man vill ändra inriktning eller ha ytterligare service. Det blir alltid ett ältande av vad det ska kosta och hur många timmar det kommer att ta och det tar sådan fruktansvärd kraft från arbetet.

Han tror att outsourcing passar för företag med ett kontinuerligt flöde inom it-verksamheten men för Lindex del har det handlat om mycket utveckling.

I alla it-projekt på Lindex finns affärsverksamheten med i någon form. Det finns ett it-råd där alla delar av affärsverksamheten sitter med. Det arbetar efter en prioriteringslista utifrån både affärsnytta och kostnader. Där kan affärsenheterna lyfta upp vad de vill göra och man kan direkt se hur det berör it och övriga verksamheter.

– Det gör att vi får en samsyn kring det. Ofta tycker alla att deras del är viktigast och eftersom vi inte vill att it-avdelningen sväller så är vi tvungna att hårdprioritera de ärenden som kommer upp.

Hur stor it-budget Lindex har vill inte Göran Bille gå in på. Det varierar också mycket från år till år.

– Vi har gjort en väldigt stor investering i vårt affärssystem och nu hoppas vi att det ska bära frukt. Alla behöver jobba med det här instrumentet nu och få lite lugn och ro. De närmaste två åren kommer det mer att handla om att konsolidera vår it-verksamhet och att pusta ut. Både e-handeln och affärssystemet har tagit mycket kraft och nu ska vi använda de verktyg vi tagit fram.

Förra året lade Kappahl ett bud på Lindex men efter segdragna förhandlingar blåstes affären av. I stället köptes Lindex på senhösten av finska Stockmann. Och ett av kraven var att Lindex skulle etableras i Ryssland. Eftersom Stockmann redan finns där sedan långt tillbaka kräver öppnandet i augusti av Lindex första Rysslandsbutik en relativt liten insats.

Men Lindex växer även på andra ställen.

– Nu skruvar vi upp takten. Efter Ryssland öppnar vi under hösten sju butiker i Saudiarabien. Till det kommer ytterligare butiker i de nordiska länderna, Baltikum och Centraleuropa. Så helt plötsligt handlar det om 40–50 butiker om året. Det är väldigt aggressivt.

Med tanke på expansionsplanerna är Göran Bille glad för Stockmanns pragmatiska syn på integreringen av Lindex.

– De förstår att det är ett jätte­jobb att integrera olika affärssystem och att det inte är något man gör bara för sakens skull. Jag är dessutom övertygad om att det spelade in i köpet att vi har en bra it-struktur och då finns det ingen anledning att ändra den.

Nu fattas i stället beslut om gemensamma system när nya investeringsbehov uppstår – om det går att använda system från andra delar av koncernen eller om fler bolag ska involveras i inköp av nya system.

Den nya plattformen är en bra grund för att kunna växa, anser Göran Bille.

– Vi känner oss väl rustade. Och den här gången kommer vi inte kunna skylla på it om vi inte lyckas. Förut kunde vi säga att ”it supportar inte affärsidén” men i dag har vi system som vi kan säga fungerar hundraprocentigt. Som jag ser det finns det just bara externa risker, som att konjunkturen viker, att inflationen sticker iväg eller att det blir svårt att få tag på personal.

Fakta

1954 Ingemar Broman och Bengt Rosell öppnar underklädesbutiken Fynd i Alingsås som sedan blir Lindex.
1988 Lindex köper Gulins.
1995 Företaget noteras på Stockholmsbörsen.
2002 Lindex köper Twilfit.
2003 Huvudkontoret flyttas från Alingsås till Göteborg.
2004 Göran Bille blir ny vd.
2005 Twilfit säljs.
2007 Lindex får Stockmann som ny ägare. Tysklandsverksamheten avvecklas.
2008 En egen distributionscentral driftsätts.

Det finns totalt 350 Lindex­butiker i sju länder: Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Tjeckien.
I höst tillkommer Ryssland och Saudi­arabien.
Omsättning 2007: Fem miljarder kronor.
Antal anställda: 5 000.