Tusentals kompetenta ingenjörer examineras varje år i Indien och Kina. Kan Sverige konkurrera på världsarenan när det gäller it-kompetens, innovation, forskning och utveckling?
Vad bör regeringen göra? Hur kan Sverige behålla positionen som ledande it-nation? En förutsättning är barn plus dator.
Redan använder många barn och de flesta tonåringar ICT dagligen. Jag använder begreppet ICT, Information and communication technology, eftersom det inte längre handlar bara om datorburken. Internet och mobiltelefoner, kommunikationen, har blivit kärnan för användning av modern teknik.

De unga lär sig mycket fortare och suger upp nyheterna på marknaden på ett annat sätt än den äldre generationen. Många föräldrar påpekar att de inte vet vad deras barn gör på nätet och oroar sig för allt som barnen kan utsättas för i den virtuella världen.
Några av de idéer jag presenterar är förslag som övervägs av utvecklingsgruppen för Ungas villkor som ingår i moderaternas förnyelsearbete.

Enligt Medierådets undersökning från 2006 använder drygt 80 procent av de unga nätet dagligen eller nästan dagligen, medan endast 2 procent svarar att de aldrig använder nätet.
Topp tre bland aktiviteterna på nätet är chatt, dataspel och att surfa för nöjes skull. Under de aktiviteterna utsätts barn och unga för olika faror på nätet. Bland de vanligaste nämns nätmobbning, spelberoende och olämpliga webbsidor och olämpligt innehåll i spelen.

Hur kan vi minska risken att barnen utsätts för ovan nämnda faror på nätet?
Ett intressant förslag kommer från IVAs rapport Internetframsyn: dataslöjd som ett nytt ämne i skolan. Förutom att visa barnen hur datorer och mobiler fungerar, hur man installerar brandväggar och uppdaterar antispam- och antivirusskydd kan man visa hur man är ansvarsfull på nätet. Säkerhetstänkande måste läras ut, liksom etik på nätet.
Vi måste även värna ungas personintegritet, informera om brott på nätet och visa hur man beter sig på nätet, både när det gäller lagar och regler och etik.

En annan färdighet är medie­kritik och hur man granskar
källor. Inte all information som presenteras på webbsidor är sann. Inte allt som sägs på diskussionsforum och i communities stämmer. Vilken information och vilka källor kan man lita på?

För att göra Sverige till en framträdande internetnation måste vi se till att barn har tillgång till moderna datorer med internetuppkoppling i skolan.
En viktig resurs är lärare som kan visa den virtuella världen, väcka intresse och varna för faror. Det är även viktigt att lärarna i andra ämnen inkluderar ICT i undervisningen.
Med bättre kunskaper skapar man bättre förutsättningar för utveckling av ICT och större tillit till tekniken, som driver utvecklingen av ICT, innovationer och även e-förvaltning.

Barn + dator = ledande it-nation.