Det är tyska Siemens som har tagit fram systemet enligt New Scientist. Med systemet är det möjligt att registrera aktiviteter från en mängd håll, bland annat telefonkommunikation, mejl, internetaktivitet, banköverföringar och försäkringsärenden. Något som det tidigare har behövts flera system för. Det skriver New Scientist.

Med systemet ingår även avancerad mjukvara för bland annat mönsterigenkänning. Om en bevakad person ringer ett visst samtal två gånger i veckan, men sedan avbryter ringandet så reagerar systemet med en varning.

Och samma gäller för bland annat plötsliga banköverföringar till misstänka konton. Kritiken mot systemet är massiv – inte bara från människorättsorganisationer.

Prise, ett EU-projekt som ska få mänsklig integritet och övervakningsteknik att gå hand i hand, skriver i en rapport till Europakommissionen att "effektiviteten och pålitligheten av ett sådant verktyg är ännu okänt".

I rapporten, som uttryckligen berör just Intelligence Plan, står också att "flera kombinationer av övervakning inte nödvändigtvis innebär en högre nivå av social säkerhet" och vidare att systemet måste hårdtestas för att se till att de mänskliga rättigheterna inte kränks.

Prise får medhåll från Ross Andersson, datorsäkerhetsingenjör på universitetet i Cambridge:

– En kombination av två typer av data har tendensen att öka risken för felaktiga resultat, säger han enligt New Scientist.