Den första betaversionen av Internet Explorer 8 kom i mars men Microsoft betonade då att den främsta målgruppen var utvecklare i behov av att testa sina produkter ihop med den nya webbläsaren.

Eftersom beta 2 har en mycket bredare målgrupp kommer den att finnas på ett 20-tal språk, även svenska. Det framkommer på Microsofts utvecklarblogg för Internet Explorer. Här framhåller Microsoft att den nya webbläsaren förväntas få minst fördubblad prestanda men även flera viktiga nyheter.

Det gäller inte minst hanteringen av den privata information som sparas i webbläsaren. Med funktionen Inprivate Browsing kan man surfa på nätet utan att lämna efter sig några spår, typ cookies, lösenord, sökord och liknande.

Sedan tidigare finns funktioner för att i efterhand rensa ut sådan information men nackdelen med detta är att man då även förlorar inställningar kopplade till vissa webbplatser som man ofta besöker.

Med Internet Explorer 8 utlovas ett bättre system för hanteringen av informationen och även kontroll av vilken information olika webbplatser samlar in. Funktionen som hanterar detta kallas Inprivate Blocking som hindrar tredje part från att systematisk samla in information från de sidor som man besöker.

Internet Explorer 8 beta 2 går att ladda ner här i engelska eller tyska versioner. Den svenska versionen dröjer ytterligare ett par veckor.