N-versionen är tänkt att vara minst lika snabb som en vanlig ethernetkabel. Uppgifter om maxhastigheter varierar, men ligger mellan 200 och 600 Mbit/s, jämfört med 54 Mbit/s som dagens standard, 802.11g, erbjuder.

Enligt en rapport från BT uppgraderar en tredjedel av de tillfrågade företagen till den snabbare n-versionen. På Lunds kommuns fastighets AB, LKF, är uppgraderingen redan avklarad.

– När du står där med din pc, man blir ju…

Längre kommer inte Peter Mellvé, vd på LKF. Han avslutar i stället meningen med ett skratt. För det nya trådlösa nätverket, som ligger öppet i centrala Lund, är snabbt.

Exakt hur snabbt, har Peter Mellvé inga siffror på, men han ger ett exempel:

– Du kan ladda ner exempelvis en podd-tv-sändning från Rapport på ett par sekunder.

Installationen av det trådlösa nätverket med n-version inleddes i våras, och även om det är ett pilotprojekt, är Peter Mellvé nöjd:

– Det fungerar utmärkt.

Projektet är ett samarbete med Cisco och Labs2. Nu riktar man in sig på att se att driften är rätt, och att rätt utrustning är vald. Täckningen sträcker sig än så länge över ett par hektar i centrala Lund, det ultimata målet är att hela staden ska täckas.

Men för att dra nytta av höghastighetsanslutningen måste även nätverkskortet på användarens dator vara n-kompatibelt.

– De flesta har ju en lägre version, men vårt nät fungerar ju lika bra med tidigare standarder, även om det så klart går långsammare, säger Peter Mellvé.

Fakta

N-versionen ska vara fullt kompatibel med tidigare versioner. Den första standarden, med namnet 802.11, släpptes 1997 och hade en maxhastighet på två Mbit/s.
Standardiseringen av n-versionen har låtit vänta på sig. Arbetet med n-versionen påbörjades redan 2004 och enligt den officiella 801.11-arbetsgruppen ska standarden publiceras i december 2009.
Många tillverkare har redan hoppat på höghastighetståget, för att inte missa marknadsandelar.