EU vill se en kraftig sänkning av mobiloperatörernas termineringsavgifter, den avgift en operatör tar ut för att vidarekoppla ett samtal till en annan operatör. Kommissionär Viviane Reding, som inte backat från att gå i clinch med operatörerna tidigare, siktar på en 70-procentig sänkning fram till 2012. I dag ligger snittavgiften för terminering på 8 eurocent per minut.

För att nå målet har Bryssel väckt idén om att införa en amerikansk marknadsmodell, där kostnaden för samtalet delas mellan operatören det rings ifrån och operatören det tas emot hos. Detta skulle liksom i USA få konsekvensen att mobilkunderna får betala även för att ta emot mobilsamtal.

Går Viviane Redings planer i lås blir det ett hårt slag mot mobiloperatörerna, som drar in upp till 20 procent av sin omsättning på termineringsavgifter. Vodafone varnar nu för att 40 miljoner kunder kommer att bli utan mobiltelefon med de nya reglerna, främst kunder som i dag använder kontantkort.

Dessutom hävdar Vodafone, som är Europas största mobiloperatör, att telekombolagen riskerar att gå i konkurs om de inte kan räkna hem sina kostnader.

En talesman för Vivane Reding avfärdar dock Vodafones varning, som bygger på en egen undersökning bland 9 000 kunder, som "ogrundad". Det skriver Financial Times.

Vivane Reding väntas bli klar med sin plan i oktober eller november.

Skulle du betala för inkommande samtal om det gav lägre priser?
Det är inte längre tillåtet att rösta.