Två av tre svenska studenter och doktorander besöker en eller flera sociala nätverkssajter och det är inte längre män som studerar tekniska ämnen som dominerar. Jämfört med för några år sedan är kvinnor och personer som studerar humaniora mycket mer aktiva.

Det visar undersökningen Internet Explorers som Uppsala universitet har genomfört på uppdrag av Vinnova.

Trendbrottet gäller inte minst vilka som aktivt bidragit med eget innehåll i form av text, musik och bilder till nätgemenskaperna.

– Bland dem som lämnar bidrag i form av text eller musik ser vi inte längre några skillnader mellan könen. När det gäller bilder dominerar tjejerna, säger Håkan Selg, forskare vid Uppsala universitet som har ansvarat för undersökningen.

En liknande undersökning från 2003 visade på märkbara skillnader mellan hur män och kvinnor använder nätet och då dominerade teknikerna fortfarande på så gott som alla områden. Enligt Håkan Selg tyder det på att tekniken har börjat spela mindre roll och medan användningsområdet har blivit det viktiga.

– Verktygen har blivit en självklarhet och ses inte längre som en tröskel. Det är en väldigt stor förändring, säger han.

– Folk som studerar inom humanistiska ämnesområden kanske är mer intresserade av att skriva, så vi ser att det slår igenom när det gäller vilka som skapar egna bloggar.

Teknikerna, och de manliga studenterna, är fortfande de som i störst utsträckning bidrar med eget innehåll till spel och öppen källkodsprojekt.

– Men det är speciella områden med liten omfattning, ingen massföreteelse, säger Håkan Selg.

Även inom fildelning med protokoll som bittorrent eller DC dominerar männen fortfarande.

Facebook och Youtube är de två överlägset mest populära sociala webbplatserna. Störst bland de svenska är Bilddagboken.se, som inte ens når upp till hälften av antalet besökare som Youtube har bland dem som deltog i undersökningen.

Ålder är fortfarande en faktor som spelar stor roll för hur vi använder nätet. Äldre e-postar och surfar visserligen, men är mindre sociala och publicerar inte lika mycket eget material som yngre. En tydlig gräns går vid 35-årsåldern.

– Åldersgränsen fanns tydligt i den förra undersökningen, men nu ser vi hur den skjuts uppåt.

Fakta

Undersökningen genomfördes under hösten 2007. 4000 studenter, doktorander och högskoleanställda har fått svara på frågor om hur de använder nätet. Omkring hälften har svarat.

En liknande undersökning genomfördes 2003 av Sunet.