Varannan svensk student läser bloggar regelbundet. Andelen är densamma bland doktoranderna, medan bara 25 procent av deras lärare och forskarna på universiteten och högskolorna följer en eller flera bloggar.

– De som är i 30-årsåldern lärde sig tekniken redan som tonåringar, medan äldre har helt andra mönster. Det är viktigt för traditionella aktörer att känna till. Det är inte längre möjligt för dem att styra vilka varor och tjänster vi ska konsumera, säger Håkan Selg vid Uppsala universitet, ansvarig för den nya undersökningen Internet Explorers.

– Många ungdomar är fixerade vid varumärken, men inte på samma sätt som deras mor- eller farföräldrar som köpte en Volvo oavsett om den var bra eller dålig, billig eller dyr. De yngre har mindre respekt för auktoriteter och experter och det är svårt för makten att nå konsumenterna på samma sätt som tidigare.

En av tio studenter i undersökningen uppger att de driver en egen blogg, vilket ger uppskattningsvis 26 000 bloggar bland de universitetsanknutna. Kvinnor och studenter inom humaniora är de mest aktiva när det gäller att själv skriva inlägg eller kommentarer på andras bloggar.