Traditionen att dela med sig har hängt med sedan persondatorns barndom, men metoden har nu uppgraderats från kassettband till framför allt Bittorrent-program, som används av knappt 70 procent av de tillfrågade i undersökningen Internet Explorers från Uppsala universitet.

40 procent av fildelningen sker med DC++, 16 procent använder Limewire och 25 procent använder sig av övriga program. I den kategorin ingår nu Kazaa, som var det största programmet enligt 2003 års undersökning, men som i dag endast används av ett fåtal.

75 procent av männen har fildelat eller gör det aktivt. För kvinnorna är motsvarande siffra 42 procent. Den största skillnaden finns bland dem som fildelar dagligen, där återfinns 23 procent av männen, men bara fem procent av kvinnorna.

De mest aktiva fildelarna återfinns bland datavetenskapsstudenterna, där nästan hälften uppger att de fildelar dagligen, och bara nio procent att de aldrig fildelat. Motsatsen hittar vi bland lärar- och medicinstudenter, där sju procent uppger att de fildelar dagligen.

– De datorintresserade killarna laddar ner hur mycket populärkultur som helst, men det är inte i första hand för att se eller lyssna, utan de har datorn som mål i sig, säger Håkan Selg.

Det går en skarp gräns för fildelarna vid 35 års ålder. Endast tio procent av dem som är äldre än 35 fildelar, och av dessa är andelen dagliga fildelare försumbar.

Totalt har fildelningen bland studenter, forskare och lärare ökat med 23 procentenheter de fem senaste åren. Värt att notera är också att 14 procent i åldrarna 36–45 inte vet om de fildelar.