Nio av tio använder uppslagsverk, som Wikipedia och Susning, på nätet. Detta enligt en undersökning om studenters och högskolelärares internetvanor, utförd på Uppsala universitet.

Men det är ytterst få som tar sig tid att uppdatera uppslagsverken. Bara tre procent uppger att de bidragit med uppdateringar flera gånger, 85 procent säger att de aldrig har bidragit.

Undersökningen visar att det finns ett samband mellan hur aktivt du använder fildelningsnätverk och hur mycket du bidrar. Av dem som fildelar dagligen, uppger 34 procent att de bidragit. Motsvarande siffra för dem som inte fildelar är åtta procent.

Det är även en stor skillnad könen emellan. Av kvinnorna har nio procent uppgett att de bidragit till öppna databaser, för männen är motsvarade andel 23 procent.

Även åldern spelar roll. Yngre bidrar mer – med ett undantag. 31–35-åringarna är sämst med sex procent, en procentenhet mindre än de över 55.

Framför allt är det uppslagsverk som används. Ett fåtal använder sig av katalogtjänster och nyhetsportaler. Handböcker, som Resedagboken, är mer populära och besöks främst av kvinnor.