Hösten ser ut att bli en hektisk tid för it-politiken. Det är många debatter på gång om nätverksneutralitet, fibrering, grön it, open source i den offentliga förvaltningen och it i skolan.

IT-branschen är ofta förbryllande för politiker. Branschen är tekniskt komplicerad, med en snabb utveckling och då tekniken är så diversifierad talar branschen sällan med en röst. Olika aktörer vänder sig till politiker med en gemensam angelägenhet, men ändå förespråkar de olika lösningar och försäkrar att just deras lösning kommer att ge innovation, öppenhet, jobb och tillväxt. Hur vet man vad som stämmer?

Det är viktigt att tänka på att branschen ofta konkurrerar med olika affärsmodeller. Hur e-it-företag gör affärer är lika viktigt som vad de säljer. Vissa företag licensierar sina program eller säljer abonnemang, andra ger bort mjukvara för att sälja hårdvara och tjänster. Nu finns det fria program och onlinetjänster som stöds helt av annonser.
Det är bra, för det ger valfrihet. Det finns inte en affärsmodell som alltid är bäst. De har alla sina egna fördelar och nackdelar, och konkurrensen sporrar fram nya innovationer och mer kundnytta.

Företagen kan driva på för en politik som sätter likhetstecken mellan den egna affärsmodellen och medborgarintresset. Ibland stämmer det, men det finns många olika värden att väga mot varandra, som bakåtkompatibilitet, användarvänlighet, integritet, säkerhet, livscykelkostnader, hållbarhet och interoperabilitet.

Definiera inte marknaderna för smalt, en ny produkt blir självklart dominant om den skapar en helt ny marknad. Produktbundlingar, förmånsavtal eller diskriminerande prissättning är inte alltid konkurrensbegränsningar, men något som företag kan behöva för att få ut en sidoprodukt på marknaden och patentera medan det fortsätter att utveckla.

IT-företagens affärsmodell har gått från att göra vinst på produkter, till att tjäna pengar på tjänster, som konsulter och support. Därför är det viktigt att ange tydliga målsättningar vad man vill uppnå.
Risken är att ramavtal, som inte är anpassade till en enskild organisation, medför stora anpassningskostnader, då de kan krocka med lagar och regelverk för verksamheten. Lagar och upphandlingar kan låsa branschen till en viss affärsmodell i onödan.

Sätt nyttan hos slutanvändare och kund främst. Fundera över hur de ska arbeta med den nya tekniken, så att skattebetalarnas investering i den nya tekniken kommer till bäst nytta.