Flykten från Notes till Exchange fortsätter. Den svenska säkerhetsjätten Niscayah har bytt ut hela sin e-postmiljö från Notes till Microsoft Exchange. Informationssystems- och it-chefen Peter Lundmark berättar att beslutet om bytet togs i samband med att bolaget klev fram som egen koncern hösten 2006. I mars förra året gick de över med mejl och kalender.

– Som eget bolag skulle vi stå på egna ben och förbereda oss för internationell samverkan i en ny koncernmiljö. Det ansåg vi vara enklare med Exchangeplattformen. Användarna känner igen sig, de flesta har kört Outlook i hemmet och därför gick också migreringen väldigt smidigt.

– En annan aspekt är att de flesta förvärv vi har gjort har kommit in med en Microsoftplattform, säger Peter Lundmark.

– Dessutom underlättar det integrationen med mobila klienter, som mobiltelefoner, säger han.

I somras bytte också till exempel Nokia från IBM till Microsoft.

Det är ganska stora skillnader på de olika analysföretagens siffror på Microsoft versus IBM på e-postmarknaden. Men trenden är tydlig: Microsoft Exchange vinner marknadsandelar på Notes bekostnad.

Enligt analysföretaget Gartner har Microsoft en marknadsandel på 62 procent mot IBMs 26 procent, enligt siffror som släpptes förra året. En prognos som företaget har gjort visar på ett förhållande på 70 mot 17 procent 2010.
Analysföretaget Ferris kom i somras med en undersökning där det studerat 917 organisationer. Enligt den hade Microsofts Exchange 65 procent av företagen och är särskilt starkt inom hälso- och sjukvård och telekom.
10 procent använde Notes, särskilt inom till­verkning och den finansiella sektorn.

IDC skiljer ut sig i sina mätningar där skillnaderna är mindre: Microsoft har 52 procent och IBM 38 procent.

I Sverige är siffrorna Microsoft 53 och Notes 43, enligt IDC. Per Andersen, vd för IDC i Norden, berättar att det framför allt är nya kunder som väljer Microsoft.

– Microsoft tar marknadsandelar och så har det varit fem sex år nu. Det beror bland annat på att de har så många andra delar i sin plattform: operativsystem, webbläsare och så vidare. Men takten går också långsammare och långsammare, eftersom det blir svårare och svårare att byta.

Att göra den totala migreringen tar tid och Peter Lundmark på Niscayah tror inte att säkerhetsjätten blir helt klar med arbetet förrän 2010.

– Fram tills dess kör vi en delad miljö och då måste man ha koll på två databaser, vi har ju mejlhistorik och applikationer kvar i Notes.

IBM meddelar genom den svenska presschefen Barbro Lådö att bolaget inte vill kommentera trenden.

Fakta

Niscayah har 1 000 anställda i Sverige och 6 000 globalt. Företaget arbetar med teknisk säkerhet som videoövervakningsprodukter, produkter för tillträdeskontroll, inbrottsskydd, brandskydd och integrerade system.