Bland de vanligaste funktionerna märks wikiplatser, bloggar, etikettmoln, forum, rss-flöden, topplistor, öppna samtal genom kommentarer och betygssättning på varje sida.
Funktionerna stärker företagets kunskapshantering och ger liv åt dess strukturkapital. För it-itensiva företag hänger frukten lågt. Men det är ändå lätt att råka sträcka sig när man plockar frukterna. Jag ska beskriva tre utmaningar:

Traditionell maktbalans förändras. Kontroll över medier och kommunikation är makt. När alla har möjlighet att utforma, formulera och förändra förskjuts viss makt från stab till massa.
Etablerade lösningar utmanas när medarbetarna tillsammans utformar egna lösningar på gemensamma utmaningar.
Vedertagen informationsstruktur som tidigare uttryckts i mappstrukturer på filservrar och webbkartor på intranätplatser bryts sönder och börjar spreta.

Men utmaningarna kan leda till nya värden. När en företagskultur öppnar sig och uttrycker starkare förtroende för medarbetarna ökar passionen och känslan av tillhörighet. Det går att kombinera behovet av stabsstyrt innehåll med dynamiska funktioner genom konfiguration av åtkomst och behörigheter. Börja öppet och hantera eventuella problem om de dyker upp. Etablerade lösningar ska tåla att prövas. Sannolikheten är hög för att den samlade mängden kunskap och erfarenhet som ryms hos alla medarbetare kan uttrycka förbättringar. När gamla lösningar, som metodik, rutiner och mallar, stelnar kommer vägar att skapas runt dem ändå. Med de nya funktionerna hjälps man åt.

Tidigare struktur kan hindra utveckling. Webben är i sin helhet inte strukturerad, och när du ska hitta något använder du oftast inte mycket mer än en enkel textruta. Utforma de nya funktionerna med så lite struktur som möjligt. Använd
i stället etiketter och visuella etikettmoln för att låta många delta i skapandet av strukturen. Efter en smärtsam förvandling har intranät 2.0 investerat i förtroendet från medarbetarna, öppnat för nya lösningar av gemensamma utmaningar, och förbättrat livspulsen i företagets informations­delande.