Efter påtryckningar från både internetanvändare och jurister har Google tvingats ändra i användaravtalet för webbläsaren Chrome. I det användarvillkor som först ackompanjerades av Chrome så antog Google rätten att återanvända allt material du skapar i webbläsaren utan invändningar.

Det skulle betyda att all information såsom blogginlägg, källkod eller annan information som användaren äger upphovsrätt till skulle falla i Googles händer. Google tog sig sedan rätten att återpublicera eller distribuera ditt material utan några begränsningar.

Enkelt översatt så sade paragrafen att du ger Google oåterkallelig rätt att återanvända och distribuera all information som du behandlar eller överför via Google Chrome. Detta utan att Google behöver ersätta dig för det material du har skapat.

I praktiken ger det Google rätt att inte bara återanvända blogginlägg som du skrivit. Google får även rätt att använda all information som passerar Google Chrome. Det kan innefatta e-postmeddelanden som innehåller företagshemligheter eller annan känslig information.

Efter att användarvillkoren startat en livlig debatt på flera forum på internet så har nu Google valt att revidera villkoren och tagit bort hela stycket som ger Google rätt att återanvända användarens material.

I ett officiellt uttalande från en av Googles jurist Rebecca Ward sades följande:

– För att göra saker och ting enklare för våra användare försöker vi använda samma användarvillkor för många av våra produkter och tjänster. I fallet med Google Chrome upptäckte vi att det generella användaravtalet inte fungerar så bra med den produkten. Vi arbetar på att snabbt ändra i språkvalet på paragraf 11 för Google Chrome. Ändringen kommer att gälla retroaktivt för de användare som redan laddat ned Google Chrome.

Fakta

I de ursprungliga användarvillkoren gick följande att läsa:

11.1 You retain copyright and any other rights you already hold in Content which you submit, post or display on or through, the Services. By submitting, posting or displaying the content you give Google a perpetual, irrevocable, worldwide, royalty-free, and non-exclusive license to reproduce, adapt, modify, translate, publish, publicly perform, publicly display and distribute any Content which you submit, post or display on or through, the Services. This license is for the sole purpose of enabling Google to display, distribute and promote the Services and may be revoked for certain Services as defined in the Additional Terms of those Services.