Loggningslagen är tänkt att säkra trafikdata för brotts­bekämpande ändamål.

Den innebär inte några nya befogenheter för myndigheterna, utan polis och åklagare ska kunna få ut trafikdata genom att stödja sig på antingen rätte­gångs­balken eller lagen om elektronisk kommunikation.

Men det är i dag.

Snart väntas regeringen även presentera den svenska versionen av det så kallade sanktionsdirektivet, en lag som ska ge upphovsrätts­innehavare större möjligheter att driva civilrättsliga processer mot exempelvis olovlig fildelning.

Det som hittills är känt om lagförslaget är att regeringen vill att en domstol ska kunna ålägga en internetleverantör att ge rättighetshavaren information om vem som hade en viss ip-adress när den använts för ett intrång i upphovsrätten.

Piratjägarna ser stora möjligheter i en kombination av loggningslagen och sanktionsdirektivet.

Skivbolagsorganisationen Ifpi skriver i sitt remissvar till trafikuppgiftsutredningen att det är ”mycket viktigt” att loggningslagen ”tar höjd” för en framtida implementering av sanktionsdirektivet.

Organisationen skriver också att det är nödvändigt att loggningslagen ”inte begränsar en framtida möjlighet för upphovsrättsinnehavare att ta del av abonnent- och trafikuppgifter”.

Ifpi anser att det är viktigt att loggningslagen blir ”teknikneutral” för att ”ta höjd för den tekniska utvecklingen av fildelningsnätverk och så kallade anonymiseringstjänster”.

Betänkandet från Trafikuppgiftsutredningen innehåller inget förslag som rör nedladdning av filer.

Det är det i stället upp till regeringen och justitie­departementet att besluta om.