Från den 1 juli är det obligatoriskt för alla myndigheter att kunna ta emot och skicka fakturor elektroniskt.
Men användningen är fortfarande låg, både i offentlig sektor och i näringslivet.

Enligt kredithanteringsföretaget Intrum Justitia, som räknat på saken, skickas 1,4 miljarder fakturor varje år men bara 3–4 procent elektroniskt. Dessutom kräver 10 procent av fakturorna en påminnelse, vilket ger ytterligare 140 miljoner fakturor.

Man har också räknat ut hur mycket koldioxid som släpps ut som resultat av pappersfakturorna och fått fram siffran 26 600 ton per år.

De e-fakturor som faktiskt skickas kommer enligt Intrum Justitia till största delen från underleverantörer till storföretag som Volvo och Ikea, som kräver standardiserade elektroniska fakturor.

Sverige ligger efter sina nordiska grannländer på området. Danmark är enligt alla bedömare ännu bättre och räknas till föregångsländerna inom e-faktura, även om det inte finns några officiella siffror på användningen.

Men de av de fakturor som kommer in till de danska myndigheterna är hela 80 procent elektroniska.

Framgången förklaras med att danska regeringen redan 2005 införde ett krav på e-fakturering vid handel med offentlig sektor, vilket efter hand också fått näringslivet att ta till sig tekniken.
Något sådant krav finns inte i Sverige. Myndigheterna är ålagda att klara att ta emot och skicka
e-fakturor, men leverantörerna har inget krav på sig att sluta skicka papper.

Lars Fredell är informationschef på Visma som säljer affärs- och ekonomisystem. Han har följt utvecklingen i Sverige och tror inte att den danska modellen är något för oss.

– Det är det här med piska och morot. Det är klart att det skulle få effekt, men jag tror ändå att det är moroten man ska använda när det läggs så mycket andra regler på företagen. Den offentliga sektorn har en mängd småföretag som leverantörer så att det är klart att det är en stor marknad som skulle ge bra statistik, men jag tror att det är bättre att stimulera leverantörerna. Nu kan myndigheterna föregå med gott exempel.

Lars Fredell tror att ett incitament för många företag kan vara just när en stor kund börjar kräva e-fakturering från en mindre leverantör.

– Men framför allt krävs det en beteendeförändring. Små företag tänker inte på hur mycket tid eller pengar de kan tjäna, för dem har posthanteringen ofta en social funktion. Man går till sin postbox och passar på att köpa kuvert och frimärken och snacka lite skit, säger Lars Fredell.

Hur vill du ha dina fakturor?
Det är inte längre tillåtet att rösta.