I början av mars fick Räddningstjänsten i Göteborg se sin serverhall under 1,8 meter vatten efter att Mölndalsån svämmat över. Än värre var att backuppsystemet inte hade fungerat och omkring 4,6 terabyte data såg ut att vara förlorad.


Stora mängder lagrad data skadades när vattnet strömmade in i serverhallen.

Efter att ha fått höra att bara 0,2 procent av informationen från de dyblöta hårddiskarna skulle gå att rädda vände Räddningstjänsten sig till dataräddningsföretaget Ibas, som gav ett mer positivt besked. Nu har Ibas slutfört sitt arbete och räddat omkring 86 procent av informationen.

– Det här var en mycket komplex operation för oss. Liknande datamängder känner vi igen sen tidigare, men det var en för oss helt ny lagringslösning, säger Åke Ljungqvist, Sverigeansvarig på Ibas.


Efter månader av arbete har en stor del av informationen kunnat återskapas.

När Ibas får in havererade hårddiskar är första steget att öppna dem i ett så kallat renrum, en lokal där luften är i princip fri från damm och andra partiklar. Där läses informationen av block för block på lägsta nivån. Nästa steg blir att analysera informationen, men här stötte Ibas på patrull.

Företaget hade aldrig tidigare arbetat med detta lagringssystem från HP. Dataräddarna fick heller inte ta del av någon detaljerad teknisk information om hur det fungerar på grund av att det är företagshemligheter.

– Visst skulle det vara önskvärt att de hade större öppenhet mot oss som faktiskt försöker hjälpa deras kund, säger Åke Ljungqvist.


Dataräddningen sker i slutna lokaler.

I stället tvingades Ibas köpa in motsvarande utrustning och själv forska fram till hur den fungerar.

Mikael Grennäs, informations- och marknadsdirektör på HP, säger att det inte är enkelt för ett företag att dela ut specifikationer.

– Jag tycker det är jättebra att de vände sig till en specialist, som lyckades bättre än någon vågade hoppas på. Men källkod och teknik är inte sådant som flödar lätt mellan företag, det är inget konstigt det tar tid att upprätta, säger Mikael Grennäs.

Omkring 4 terabyte information gick att rädda och Henrik Nörholt, it-chef på Räddningstjänsten i Göteborg, säger att det var den viktigaste informationen.

– Vår bedömning är att huvuddelen av vår databas är räddad, den kritiska verksamhetsdatabasen fick vi tillbaka till hundra procent, säger Henrik Nörholt.

För att undvika liknande kriser i framtiden har Räddningstjänsten i Göteborg nu investerat i ett nytt backupsystem som testas ordentligt. Räddningstjänsten utför också en skadeutredning tillsammans med försäkringsbolaget.

– Vi har en annan uppfattning än än leverantören, men jag vill inte kommentera mer innan utredningen är klar.

Fakta

Om en hårddisk med kritisk information skulle hamna i vatten är det bästa att låta den ligga kvar i vattnet när den skickas in till dataräddningsföretaget, enligt Åke Ljunkvist.

När blöt elektronik kommer i kontakt med luft börjar nämligen korrosionen direkt.