Detta är anmärkningsvärt eftersom att den tidigare prognosen låg på 4,3 procent, vilket innebär att prognosen efter justeringen är lägre än den gamla.

Henrik Mitelman, chefsanalytiker på SEB Merchant Banking, tror att detta programmeringsfel kan vara orsaken till räntehöjningen.

– Det kan ha påverkat beslutet. All statistik både från Sverige och utomlands var emot en höjning. Det enda som talade för en höjning var något högre inflation än väntat, säger Henrik Mitelman.

Därmed kan ett rent fel i programmeringen på SCB ha kostat svenska bostadsägare miljardbelopp i höjda räntekostnader.

– Sex personer fattar beslut om räntan. Sannolikt röstade tre för och tre emot.

Felet uppstod när nya skomodeller skulle in i systemet som övervakar konsumentpriserna.

– Baspriset har justerats fel på grund av programmeringsfelet, säger Peter Nilsson, produktansvarig för konsumentprisindex på SCB.

Mjukvaran som används kommer från Sas Institute och på SCB ska man nu se över hur systemet används.

– Vi ser över hur vi ska kunna kontrollera det närmare.

Fakta

SCBs konsumentprisindex är en kartläggning av konsumentprodukters priser på marknaden. Beräkningarna bygger på att SCB följer prisutvecklningen för jämförbara varor. Det används bland annat som inflationsmått.