På Bank-id-dagen avvarades 50 minuter åt e-legitimation i mobilen. Samarbetspartnerna Telia, Telenor, Swedbank och Finansiell Id-teknik presenterade möjligheterna – som kan bli verklighet redan nästa år.

Sverker Arvidsson från Finansiell Id-teknik påpekar att de utvecklar säkerheten, inte funktionerna. Tanken är heller inte att installera e-legitimationen som ett program i mobilen.

I stället lagras krypteringsnycklar på simkortet, och mobilen används som säkerhetskanal – eller skraplott, för att jämföra med dagens tekniker. Informationen presenteras fortfarande på en dator.

Caroline Holmberg från Telenor menar att vi blir mer och mer beroende av mobilen och så gott som alltid har den med.

Därmed skulle vi även alltid ha med oss vår e-leg, och inte vara beroende av mjukvara som är installerad på en viss dator.

Det kommer troligtvis inte att vara gratis med e-leg i mobilen. Göran Zebühr från Swedbank pekar på en undersökning där många fortfarande skulle vara intresserade även vid en kostnad.

Göran Zebühr jämför med ett vanligt id-kort, som också det kostar pengar.

Swedbank demonstrerade systemet på plats och lyckades göra en överföring, signerad av en mobiltelefon.

Till våren kör banken i gång ett pilotprojekt med runt 500 kunder, och de hoppas kunna lansera tjänsten till samtliga kunder i tredje kvartalet nästa år.