Dagens regler innebär att den återstående nätutbyggnaden måste vara slutförd före den 31 december 2006. De bredbandsnät som inte är klara i tid får inte ut tillstyrkta statliga bidrag.

Länssamverkan Bredband begär nu att staten förlänger tiden för det statliga stödet med ett år, till den 31 december 2007. En skrivelse går till näringsdepartementet denna vecka.

– Många kommuner har drabbats av regeringens frysning av bredbandsbidragen och det har försenat utbyggnaden. Ett antal kommuner, till exempel de i Kalmar län, har även drabbats av tekniska bakslag. Det är inte rimligt att de förlorar de avsatta statliga bredbandsbidragen, säger Peter Dahlström på Länssamverkan Bredband.

Vill ha 800 miljoner
Problemet för de hotade kommunerna är att uteblivna statliga bidrag innebär att de själva blir betalningsansvariga om den planerade utbyggnaden genomförs men blir försenad. Det kan därmed bli en rejäl smäll för de drabbade kommunerna, varav många finns i Kalmar län och Västra Götalands län.

Skrivelsen från Länsamverkan Bredband innehåller också ett mer omfattande förslag som innebär att man vill att regeringen ska omfördela 800 miljoner till bredbandsutbyggnad. Dessa nya medel och andra beslutade statliga bidrag föreslås kunna nyttjas fram till den 31 december 2008. Ett förslag med denna inriktning har Länssamverkan redovisat tidigare, men regeringen har inte svarat.

Syftet är att de 800 miljonerna ska nyttjas för att höja nätkapaciteten till landsbygden, fiber ska dras ut till lokala knutpunkter, som telefonstationer. Därmed skapas förutsättningar att erbjuda fler hushåll bredband.

Det finns i dag helt nya möjligheter att dra ut fiberkabel till glesbygden genom samarbete med elbolagen.

Staten har infört lagar som tvingar elbolagen att gräva ned elkablar. Det blir då dramatiskt billigare att dra ut fiberkabel genom samförläggning. Detta vill Länssamordning Bredband utnyttja.

Förslagen har diskuterats under en längre tid inom Länssamverkan Bredband där landets länsstyrelser samarbetar. Det är ett stödprojekt för fördelning av statens bredbandsstöd till landets kommuner.

– Vi hoppas få besked av regeringen inom någon månad, säger Peter Dahlström.

Får vänta på svar
Näringsdepartementet ger inget besked om när Länssamverkan Bredband får svar.

– Den gräns som gäller i förordningen för statligt bredbandsstöd är den 31 december 2006. Besked till Länssamverkan Bredband kommer senast i oktober i budgetpropositionen 2006, säger Nils Hertzberg, departementssekreterare på näringsdepartementet.

Göte Andersson
cs@idg.se

Fakta

Staten ger stöd till utbyggnad av bredband till mindre orter och glesbygd. Statens bredbandssatsning beräknas kosta totalt cirka 7,5 miljarder kronor där staten är största delfinansiär, men kommuner och nätoperatörer svarar för en stor andel.

Cirka tio procent av befolkningen, huvudsakligen i glesbygden, erbjuds i dag inte bredbandsanslutning. Det handlar om minst 200 000 hushåll och företag.

Läs även artiklarna:
"Miljard till spillo": computersweden.se/c/203
"Totalhaveri för Kalmars trådlösa nät": computersweden.se/c/202