Att hämta in och jämföra officiell statistik har hittills varit ett mödosamt och högst manuellt arbete. Malmöföretaget Omnistats webbtjänst DN.factlab underlättar för studenter, forskare, bloggare, journalister och alla andra som behöver trovärdiga faktajämförelser.

– Eftersom vi själva inte är statistiker var målsättningen att göra ett lättanvänt verktyg, berättar Peter Andersson som tillsammans med sin bror Mike – båda med mångårig erfarenhet från it-branschen – är huvudpersoner bakom Omnistat.

Att skapa en lista över världens tio största – eller minsta – länder tar till exempel bara några sekunder. Det bjuds dessutom på länkar till artiklar i DN och Wikipedia om de olika länderna.

I analysläge går det att göra tidsserier och trendstudier. Att jämföra exempelvis lönenivå och biltäthet i landets olika kommuner är inget problem. Den som vill gå ytterligare på djupet kan specialstudera bränsleslukande bilar.

Omnistat har fem medarbetare plus ett tiotal konsulter. Företaget grundades år 2003, även om idén om att hämta och i realtid bearbeta information från flera databaser är betydligt äldre:

– Lunds universitet efterlyste denna typ av lösning redan för tio år sedan då jag och Mike drev KL Data, minns Peter.

Myndigheten för skolutveckling drar idag nytta av DN.factlab när 50 000 lärare vidareutbildas. Verktyget används även vid Malmö högskola.

– Vi bytte affärsmodell över en natt, fortsätter Peter Andersson.

Efter att under några års tid ha varit en betaltjänst är det numera gratis att gräva i Malmöföretagets digra faktabank. I somras tecknades ett treårsavtal med Dagens Nyheter och intäkterna kommer från sponsorer.

– Företag som Eniro, HP, Swedbank och Tele2 ser möjligheten att nå bland annat studenter och skolelever.

Någon egen statistik producerar Omnistat inte. Företaget samlar in samhällsfakta – allt redovisat med tydliga källhänvisningar – från öppna källor som Eurostat, OECD, SCB och Världsbanken.

– Vårt mervärde är att med en egen metod sammanställa offentlig statistik från tusentals ställen till jämförbara och analyserbara enheter, storheter och perioder för att därefter låta användaren bearbeta materialet och sedan presentera resultatet på ett begripligt sätt.

Omnimetoden är generell. Den kan även användas för att analysera börskurser och att följa hur bra idrottslag gör ifrån sig.

– När vi nu ska expandera står USA på tur, säger Peter Andersson entusiastiskt och berättar att man redan har en unik statistisk databas på countynivå.

Fakta

DN.factlab erbjuder en global statistikdatabas och en med svensk information.

Verktyget bygger på
Lundaföretaget Qliktechs plattform och används direkt i webbklienten, utan krav på tilläggsprogram. Snart ska det dessutom fungera på Mac.

Resultatet presenteras grafiskt på bildskärmen med möjlighet till utskrift och export till Office.