Dotnet är ett omfattande ramverk och i flertalet fall finns det flera tekniker för att lösa samma problem.

Enligt ett internt dokument från Microsoft, som granskats av BZ Media, har mjukvaruföretaget insett att Dotnetplattformen är splittrad.

Billy Hollies, Dotnetexpert på Elysian Consulting, bekräftar problemet. Enligt honom handlar det om att grupper inom Microsoft som utvecklar olika delar av Dotnet inte kommunicerar med varandra.

– Att koordinera utvecklingsarbetet innebär att det går åt mer tid, och Microsoft premierar först och främst att deras mjukvara når marknaden så snabbt som möjligt, säger Billy Hollies.

Svenska utvecklare känner igen problematiken.

– Visst börjar Dotnet bli fragmenterad, det kan bli svårt att välja vilka Dotnettekniker man ska använda framöver, säger Andreas Adolfsson, systemutvecklare på Ireflect Software.

Det gäller att utvecklare och arkitekter väljer den bästa lösningen, annars blir det kostsamt.

Hur stora kostnaderna blir beror på hur stor skada som uppstått och storlek på system. Hundra tusen kronor är ingen överdrift när prestandaproblem eller liknande uppstår och måste lösas.

– Hundra timmar försvinner rätt snabbt om företaget ska optimera eller göra om felaktiga val på Dotnetplattformen, säger Andreas Adolfsson.

I värsta fall uppstår även ett produktionsbortfall, och sedan tillkommer driftsättning av förändringsarbetet och andra administrativa jobb.

– Problem kan uppstå kring fragmenteringen i Dotnet när utvecklare eller arkitekter väljer fel och bygger in sig i en alldeles för snäv lösning, säger Andreas Adolfsson.

Det finns inte direkt några metoder för att välja rätt tekniker, säger Andreas Adolfsson. Utvecklaren eller arkitekten måste istället väga in parametrar som robusthet, utvecklingstid, systemetsstorlek och beräknad belastning i sitt beslut.

Daniel Akenine, teknisk chef på Microsoft, säger att Dotnet kan uppfattas som fragmenterat eftersom ramverket innehåller en blandning av nya och gamla tekniker.

– Tiden är förbi då leverantören bestämmer vilken lösning kunden ska använda. Istället ger leverantören kunderna flera alternativ, sedan är det upp till kunden att välja, säger Daniel Akenine.

Hur nyttjar företag på bästa sätt alla olika möjligheter som finns i Dotnet?

– Mjukvaruarkitekturen är mer komplex idag än för tio år sedan, och program ska kunna skala från en till en miljon användare. Det är viktigt att utvecklare lägger mycket energi på att fundera ut vad som ska byggas, säger Daniel Akenine.

Fakta

Som exempel på Dotnetplattformens olika sätt att lösa samma sak finns nya Windows Presentation Foundation kontra det traditionella sättet att utveckla gränsnitt. För dataåtkomst finns så väl Linq to Sql som Entity framework och den vanliga ado-hanteringen.

Patrick Hynds, en av 140 Microsoftcentrerade mjukvaruarkitekter i utvecklarsällskapet The Region, är en av dem som riktar kritik gentemot gentemot ett splittrat Dotnet.

Patrick Hynds menar att de många valmöjligheterna ställer till problem för utvecklaren som hårt pressad av snäva tidsrammar måste identifiera vilket alternativ som bäst passar överens med kravspecifikationen.